می گن کل روزها عاشورا و کل زمينها کربلاست....يزيديان هم که فراوون هستند...حال سوال من اينه:پس حسين زمان کيه و کجاست؟