ای آتش؛من اصلا  سرخی نخواستم؛همون زردی که به تو داده ام را پس بده؛خودم با سيلی صورتم را سرخ نگه خواهم داشت.

((چهار شنبه سوری را با شکوه هر چه تمام تر برگزار می کنيم و شهر را به آتش می کشيم!))