در ايام عيد؛ تلويزيون خونه ما قاطی کرده بود و فيلمها رو با صحنه هايی پخش می کرد که اصولا می بايست سانسور بشه؛مال شما چطور؟