اگه چند تا کار با هم داشته باشيد که انجام بديد؛مثلا خونه تميز کردن؛خوابيدن؛تلفن زنگ زدن؛سر زدن به اينترنت؛درس خوندن و حمام رفتن و ....هر جور هم فکر کنين يک کار رو نمی تونين انجام بدين؛کدومشون رو حذف می کنين؟....من که تا حالا زورم فقط به درس رسيده؛شما چطور؟