ای خدا اگه خوندن اين وبلاگها نبود من کار ديگه ای هم ؛تو اينترنت داشتم که انجام بدم؟