پدر آبی استقلالی،باید هم پدرم را گوش دهد...

ابی را می‌گویم...