می دونم که ما لااقل يک امشب رو خوشبختيم٬چون همديگه رو داريم!