حالا حالا ها فکر نکنم سر اسکناسهای ۲۰۰۰ تومانی همون بلای اسکناس ۵۰ تومانی بياد...نو که اومد به بازار٬کهنه شود دل آزار!