سلام دوستان!
سلام پاندا دوست نازنينم!
مطلبی رو پاندا به من گفت الان که تو وبلاگم بنويسم از طرف اون؛ولی خوب يه جورايی حرف دل من هم هست:
اونی که از همه شيرين تره رفته؛جای خاليش تو خونه سبز شده رفته؛اونی که از همه بهتر واسه من بود؛منو تنها با خودم گذاشته و رفته؛ديگه رفته...ديگه رفته...ديگه رفته....اونی که اسمش تو قلب من نوشته؛واسه هر چيز خاطره است مثل فرشته؛اونی که بهار عشقو با خودش داشت؛مثل پائيز اومد و با برگها رفته؛ديگه رفته...ديگه رفته...ديگه رفته...اونی که مثل فرشته واسه من عشقو نوشته؛واسه يادهای گذشته؛جای شيرينی گذشته....ديگه رفته...ديگه رفته....ديگه رفته.....
با تشکر از پاندای عزيز
از طرف خودم و پاندا!