دنيای مورچه ها با دنيای ما يه نقطه مشترک داره و اون هم اينه که جفتمون غصه آينده رو می خوريم و همش به فکر فردا هستيم!