سلام دوستان!
به خدا گرفتارم.اصلا نمی تونم ذهنم رو متمرکز کنم تا مطلب بنويسم.
امتحانا هم شروع شده.... شنبه بعد فارماکولوژی داريم(به قول دوستم صالح:بابا فارماکولوژی!)خيلی سخته...اصلا نمی شه ياد گرفت!...تو کلم نمی ره!
يه چند تا موضوع هست تو ذهنم که اگه وقت شد تو اين چند روز می نويسم و حتما می ذارمش اينجا و از خجالتتون در می آيم! احتمالا یکیش جنجالیه!!!
برام همه جوره دعا کنين
قربونتون