گفت:يا شيخ تو در راستای اعتلای فرهنگ جامعه‌چه‌کرده‌ای؟
پدر پاسخ داد:دو عدد سی دی پورنوی تماما سانسور شده را تکثير و پخش کردم٬اميد است سودمند باشد!