زياد آن‌‌لاين شدن من اگه هيچ فايده‌ای نداشته باشه٬لااقل واسه شرکت مخابرات خيلی فايده داره!