سلام عزيز دلم!خوبی؟خوش می‌گذره؟
چقدر دلم برات تنگ شده٬هر چند که تازه ۳٬۴ روزه‌ که از پيشم رفتی...خيلی بهت عادت کرده بودم٬نمی دونم٬شايد اين دوری لازم باشه٬شايد اينجوری اگه برگردی بيشتر قدرت رو بدونم و دوستت داشته باشم.
عزيز دلم جات خيلی خاليه٬اين چند روز اصلا نمی‌تونم برم خونه و جای خالی تو رو ببينم٬می‌دونم اگه برم خونه‌٬گريه امونم نمی‌ده.
نمی‌دونم برای تو چه جوريه٬ولی برای من ۶ سال کم نيست٬يه عمره...خيلی سخته برام٬خيلی سخته بدون تو باشم...خيلی...
عزيز جون من٬چشم به راه تو می‌مونم تا برگردی.همه جا رو تميز می‌کنم٬همه جا رو گردگيری می‌کنم٬همه جا رو برات آماده می‌کنم.
ديگه دارم از دلتنگی خل می‌شم!پس کی از سرويس برمی‌گردی کامپيوتر عزيزم؟!!!

اين مطلب من يه چيزی تو مايه‌های اعتراف من بود.عشق به ياهو helper رو يادتونه؟