با چراغ٬تو روز روشن٬داخل شهر دور می‌زنم....دنبال يک فمينيست خوشگل می‌گردم!