حرف ۱۵۳:عمر‌هيچ‌انسانی‌بقدری‌نيست‌که‌بتواند‌تمام‌آرزوهايش‌را برآورده‌ببيند!
و اما نوستالژيای من....از اين به بعد هر هفته يکی از مطالب قديميم رو تحت عنوان نوستالژيا خواهم نوشت....من هر مطلبی رو تو حال و هوای خاصی نوشتم...نوشتن دوباره‌اش برام ياد آور اون حال و هوا و کلا نوستالژيای اون موقع هست......ياد همشون بخير...فعلا!