والله....چی بگم....فقط می‌تونم بگم متاسفم...لااقل اگه گناهی داشتم اينقدر نمی‌سوختم....‌چيزی نگم بهتره٬توجه شما رو به کامنتی که برای مطلب رشته‌های تخصصی ٬فردی به نام حميد واسم گذاشته؛جلب می‌کنم:
شما مطمئنی پزشکی؟؟...والا طريقه نوشتاری شما در‌حد‌يک اّدم ابله و بی‌سواده...و شايد هم همون(خری) که خودتون اشاره کردين!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيز‌دل‌برادر٬که‌به‌واسطه‌اينکه‌خواننده‌وبلاگ‌من‌هستيد؛برايم عزيزيد....فقط‌بگم‌که‌به‌قول‌خواجه‌عبدالله‌انصاری٬آن‌يک‌ذره‌هم‌‌ تويی‌وما‌هيچيم!