يلدا٬تو ميلاد زمستانی.....زمستان تولدت مبارک....حافظا٬امشب سرت بس شلوغ است....امسال برايم چه می‌گويی؟