به‌وبلاگ‌من‌سر‌بزنيد=ما‌رو‌سر‌نماز‌فراموش‌نکنيد.
کامنت‌يادت‌نره=التماس‌دعا‌حاج‌آقا.
به‌من‌لينک‌می‌دی؟=هوای‌ما‌رو‌هم‌داشته‌باش‌با‌مرام.
وبلاگ‌خوب‌و‌قشنگی‌داری=خيلی‌چاکرتيم‌عزيز!
وبلاگت‌روز‌به‌روز‌بهتر‌و‌پربار‌تر‌می‌شه=هندونه‌کيلويی‌چنده؟
راستی‌آپديت‌کردم=آقا‌اون‌بدهی‌ات٬يادت‌نره!
سرت‌شلوغ‌شده٬سر‌نمی‌زنی ها=بابا‌يه‌کم‌تحويل‌بگير٬زير‌پات‌رو‌هم‌نگاه‌کن.
چرا‌آپديت‌نمی‌کنی؟=سلام‌عرض‌شد‌قربان٬ما‌اومديم‌تشريف‌نداشتيد.
من‌تازه‌کارم‌و‌نظرتون‌برام‌مهمه=ما‌نوچه‌ايم‌و‌تو‌گنده‌لاتی٬لوطی!
خيلی‌باهات‌حال‌می‌کنم=سايه‌ات‌کم‌نشه‌حاجی!
قبلاها‌خيلی‌بهتر‌می‌نوشتی=زر‌نزن‌خفه‌شو!

*با‌تشکر‌از‌اميد‌و‌پويا‌عزيز‌که‌تو‌نوشتن‌اين‌مطلب‌به‌من‌کمک‌کردند