با عرض سلام و تبريک مجدد....
به تهران برگشته‌ام....تو اين دو٬سه هفته با ترديد بزرگی در امر وبلاگ‌نويسی مواجه شده بودم...تو اين مدت خيلی فکر کردم٬خيلی....
خب....برگشتم که بمانم...برگشتم که بنويسم...برگشتم که باز پيش شما باشم....برگشتم که باز اين بغض پاييزی ابر ببارد و نم‌نم نوشته‌شود....من می‌مانم...
می‌دونم که به دوستان عزيزم سر نزده‌ام٬قول می‌دم به همه وبلاگها سر بزنم....
از فردا به مناسبت نوروز چند مطلب طنز خواهم‌نوشت....پس منتظر باشيد.....

همتون رو دوست دارم.....