افراد عاشق همگی دوقطبی(بای‌پولار)هستند٬وقتی در جوار معشوقند سرخوش و شيدا٬و وقتی دور از معشوقند افسرده و خاموش هستند!

راستی وبلاگ از گور برگشته هم ديروز توسط من آپديت شد!