و فردا آخرين روز استاجری(دانشجويی) من هست...اين دو سال بالينی چه زود گذشت...همه بخشها خوب بودند اما هيچ‌کدام بخش جراحی نمی‌شدند...کم‌کم پزشکی هم داره به پايان راه می‌رسه...خدايا شکرت!

پ.ن:نفهميديم اين ۶ سال چه‌جوری رفت!