شکايتی دارم از صدا‌و‌سيما...چرا در برنامه‌های طنزتان٬هروقت سوژه کم می‌آوريد؛از پزشکان مايه می‌گذاريد؟...مگر پزشکان غير از خدمت به مردم کار ديگری هم می‌کنند؟...تأسف‌برانگيز است...تأسف‌برانگيز...ببار نم‌نم٬ببار نم‌نم که بغض پاييزی ابرم!