با تشکر از پسر خاله عزيزم فواد که راجع به نشانه های هک شدن مطلب نوشت.امروز می خوام راجع به خود هک  بنويسم.

می آی آن لاين می شی.ياهو مسنجر رو وصل می کنی می بينی يه عالمه آف لاين داری.می خونيشون سر در نمی ياری.يه عالمه تهديد و فحش و بد و بيراه از جانب دوستان...شاخ در می ياری قضيه چيه؟!من که ديشب اصلا آن لاين نبودم.پس اينا چی می گن:((ديشب چرا به ما چرت و پرت گفتی و ....))

می آی ميل چک کنی می بينی که يه ميل اومده از طرف ياهو که بهت می گه که ميلی که ديشب به فلانی و فلانی و ...فرستاده ای به علت پر بودن باکسشون برگشت خورده(حالا چه ميلی بوده خدا خودش می دونه و رحم کنه!)فکت می آد پايين...بابا اينجا چه خبره؟

بعله هک شدين!

آخه اين هک کردن چه فايده ای داره؟چه لذتی داره؟

می آی ليستمو می بينی و می فهمی با کيا چت می کنم؛به درک!...می آی ميل هامو چک می کنی؛به جهنم!...می آی از طرف من ميل می فرستی؛خب می تونی !...می آی چتهای قبلی منو می خونی:خب چی می تونم بگم؟!...می آی از طرف من با ديگران چت می کنی؛خب ناز شستت؛هک کردی که اينکار ها رو بکنی ديگه!!!...بابا ديگه چرا بد و بيراه و فحش می دی وآبروی نداشته ما رو می بری؟!!!

حدود ۵۰-۵۵ سال پيش که پديده ای به نام اينترنت وارد دنيای ارتباطات جهان شد تا به امروز بر اين مبنا و هدف به وجود اومده که مردم جهان در هر گوشه از اين کره خاکی بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند؛به اطلاعات دسترسی يا بندو بتوانند نظريه گفتگوی تمدنها(حالا نه دقيقا به اين اسم ولی يه چيزی تو همين مايه ها)رو در حقيقت؛واقعيت بخشند ولی مثل اينکه در اينجا مساله بر عکس شده!...نظريه جنگ تمدنهای هانتينگتون که سالها پيش ارائه شده همچنان داره اجرا می شه!(می گن که ما ايرانيها هميشه عقبيم!!!)

بابا کی می خواين بزرگ شين و رشد کنين؟

چی بگم والله!!!

حامد همتون رو دوست داره؛بعضی ها رو بيشتر دوست داره!