خب به سلامتی اپيدميولوژی رو هم داديم؛رفت.حالا فقط يه دونه مونده.با بی صبری منتظر شنبه هستم.ای خدا يعنی می شه شنبه ساعت ۱ هر چه زودتر بياد؟

هفته بسيار عالی رو پشت سر گذاشتم.همش با دوستان و مهمونی.توپ بود.

بالاخره بعد از دو هفته تنبلی رفتم کلاس ارتباط موثر.مثل هميشه عالی و آموزنده بود.دکتر هم گفت که حامد امروز حالش خيلی خوبه و سر حاله!

يه جمله هم از دکتر ب.ا که اين هفته گفت:((بهترين تنبيه بخشيدن است))

هفته بعد؛بعد از امتحان می رم شمال تا اول شهريور.در نتيجه اين هفته می خوام هر روز حداقل يه مطلب بنويسم.پس اين هفته هر روز به من سر بزنين.

تا فردا

می دونين که دوستتون دارم.