تنهايی آزار دهنده‌است...درون تهی است و بيرون فريبنده...خسته شده‌ام...!