شوق رسيدن لذت‌بخش‌تر است يا وصال؟...اگر هدف٬عاقلانه انتخاب شود٬لذت وصال بيشتر است...وگرنه که هيچ!