سلام بر تمامی دوستان...
مدت بسيار طولانی درگير امتحان پره‌انترنی بودم...تازه فارغ شده‌ام...می‌دونم که به دوستان وبلاگ‌نويسم سر نزده‌ام...اجازه دهيد چند روز به استراحت بپردازم٬با دست پر برمی‌گردم و به همه هم سر خواهم زد...بوس و بای!