تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته
جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته
جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نيست
جواب هم‌صدايی‌ها پليس ضد شورش نيست
نه بمب هسته‌ای داره نه بمب‌افکن نه خمپاره
ديگه هيچ بچه‌ای پاشو روی مين جا نمی‌ذاره
همه آزاد آزادند همه بی‌درد بی‌دردند
تو روزنامه نمی‌خونی نهنگ‌ها خودکشی کردند
جهانی رو تصور کن بدون نفرت و باروت
بدون ظلم خودکامه بدون وحشت و تابوت
جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی
لبالب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی
تصور کن اگه حتی٬ تصور کردنش جرمه
اگه با بردن اسمش گلو پر می‌شه از سرمه
تصور کن جهانی رو که توش زندان يه افسانه است
تمام جنگهای دنيا شدند مشمول آتش بست
کسی آقای عالم نيست برابر با همند مردم
ديگه سهم هر انسان تن هر دونه گندم
بدون مرز و محدوده وطن يعنی همه دنيا
تصور کن تو می‌تونی بشی تعبير اين رويا

چقدر تصور کردن چنين دنيايی زيباست...دنيايی که فارغ از درد٬بی‌رحمی٬ظلم٬تجاوز٬زندان و...هست...دنيايی که فقط آرامش می‌آفريند...کاش چنين دنيايی به‌وجود آيد و کاش چنين دنيايی را به چشم ببينم...چقدر اين دنيايی که آرزويش را داريم زيباست که حتی تصورش نيز قلب را به تپش در می‌آورد!