من بی‌خوابی می‌کشم٬همکاران من بی‌خوابی می‌کشند...از جان مايه می‌گذاريم...قطره قطره وجودمان را برای همنوعانمان خرج می‌کنيم تا امثال چنين آدمهايی بالای منبر روند و اينگونه عقده‌های درونيشان را خالی کنند...واقعا بعضی افراد چقدر کوته فکرند!