بر قلب ناسور شده‌ام نمک نپاش٬که نمک فشارخونم را بالا می‌برد!