وقتی بيمار می‌شم٬تازه درد مريض رو درک می‌کنم٬باعث می‌شه که به مريض به چشم يک مهره و ماشين بی‌جان نگاه نکنم و با سنگدلی و بی‌تفاوت از کنار دردش نگذرم...می‌فهمم که مريض علاوه بر درمان٬به مهر و محبت هم نياز دارد...عين يک نوزاد!