هيچ چيز برايم٬لذت‌بخش‌تر و شيرين‌تر از ديدن لبخند رضايت مريض٬پس از بهبودی يا کاهش دردش نيست...با ميلياردها دلار عوضش نمی‌کنم...