زمان هر چيزی را کم‌رنگ می‌کند٬اما بی‌رنگ نمی‌کند...