دانه‌ای از قطره‌های اشکی که ريخته‌ام را با ميلياردها دلار عوض نمی‌کنم٬چون ذره‌ای از احساسم و وجودم بودند که ريخته شده و روحم را شسته و زلال کرده بودند...