به اين دو سه نوزاد تازه متولد شده می‌نگريستم...چه آسوده داخل اتاقک شيشه‌ای خوابيده بودند...نمی‌دانستند بيرون از آن دنيای شيشه‌ای٬چه جهنمی انتظارشان را می‌کشد...کاش دنيای آنها و ما تا ابد همان شيشه‌ای می‌ماند...