بعد از ۵ سال٬پسران آبی آسيا٬به آسيا رفتند...قهرمانی استقلال را به تمامی آبی‌دوستان تبريک می‌گم...هوووووووووووررررررررااااااااا !

آبی يعنی دل من ٬دريايی که اسيره