-نظرت در مورد دختر همسايه‌تون برای ازدواج چيه؟
-حرفش رو هم نزن!
-آخه چرا؟
-آخه اون می‌ره استاديوم!