درد عشق را بر قلم آوردم٬کاغذ سفيد ديگری به تباهی سياه شد٬همچون زندگی‌ام...

پ.ن: به درک!