نوزاد بالاخره متولد شد...هم مادر لبخند می‌زد و هم ما...مادر برای اينکه از درد راحت شد و ما نيز برای اينکه نوزاد سالم بود...همه لبخند می‌زديم و به مادر تبريک می‌گفتيم...محفل شادی بود...کس چه می‌داند٬شايد خدا هم لبخند می‌زد...

۲۲ خرداد ۸۵-بخش زنان شهدا