باکتری دارد کارش را به نحو احسن انجام می‌دهد و ما داريم بالای سر مريض در مورد اينکه کدام آنتی‌بيوتيک موثرتر است٬بحث می‌کنيم!