و ناگهان حجاب و پرده از ديدگانم کنار رفت٬همه چيز را فهميدم٬همه چيز را...تمام واقعيت را...بسيار سنگين بود...

پ.ن:وای بر دل سوخته من٬دلم به حالش سخت می‌سوزد...