کتابخانه شهدا عنوان چند مطلب طنزی است که چند تای آن با کمک دوست و همکلاسی خوبم عليرضا نوشته شده است...منظور کتابخانه بيمارستان شهدای تجريش می‌باشد...جايی که ملت در آن همه کاری می‌کنند به‌جز درس خوندن...می‌تونه اين سری مطالب برای يه عده‌ای برخورنده باشه اما ما با نوشتن اين مطالب هدفی داشتيم...بد نيست که با اين سری مطالب طنز٬کمی اين وبلاگ٬ از اين حال و هوای غمگين بيرون بياد...حال من هم خوبه٬شکر!

پ.ن:از دفعه بعد اين مطالب طنز را آغاز خواهم کرد...