قبلا تمام راهها به رم ختم می‌شد...اما امروزه در دانشگاه ما٬تمام راههای زندگی دختران به کتابخانه شهدا ختم می‌شود...!