در اين دنيای پر از درد و رنج٬انسانهايی در حرفه‌ای مقدس و حساس٬سعی در کاهش درد و رنج همنوعان خويش دارند...روز پزشک را بر اين وارثان واقعی ابن‌سينای بزرگ تبريک می‌گويم و بر دستان تک‌تکشان بوسه می‌زنم...

همکار عزيزم روزت مبارک!