حال

با سلام و صلوات دکتر جرج رو پيدا کرديم و به توافق رسيديم که چون در فصل تابستان به‌سر می‌بريم و اين فصل تداعی کننده استراحت برای خيلی از افراد می‌باشد٬اين بار در اين مورد بنويسيم٬هر چند در گوشی بگويم که دکتر جرج نه خبر نداشته که فصل تابستان می‌باشد و نه می‌دانست که تابستان فصل استراحت است...چه بگويم٬من بارها به پدر گفته‌ام جرج را از اين‌جا بيرون بياندازد ولی گوش نکرد٬پيش خودمان بماند پدر عيب بزرگی دارد:بسيار خودرای است و حرف تو گوشش نمی‌رود...بگذريم٬به نظر من تابستان بهترين فصل سال می‌باشد زيرا:
۱-يادآور تعطيلی مدارس است و به صورت ناخودآگاه آن حس قديم تعطيلی به سراغ آدم می‌آيد.
۲-بهترين فرصت برای استراحت و همچنين مسافرت رفتن است.
۳-پياده‌روی در زير آفتاب تابستان بهترين فرصت جهت لاغر شدن افراد چاق است.
۴-بهترين ميوه‌ها در فصل تابستان روانه بازار می‌شوند.
۵-بهترين فصل برای شنا کردن و لذت بردن از آب می‌باشد.
حکايت همچنان باقی است٬تا حالی ديگر بدرود.

ميرفندرسکی

*******

ضدحال

خوشحالم که باز هم فرصتی دست داد تا برايتان بنويسم.ميرفندرسکی هم فکر می‌کند چون پدر از ايشان دعوت به همکاری کرده پس حق اظهارنظر در مورد من و پدر را دارند٬کسی که سالها از تمدن به دور است و هنوز با پر شترمرغ مطلب می‌نويسد بهتر است کمتر سخن بگويد و اظهارنظر کند...و اما مطلب اين‌دفعه٬به نظر من تابستان اصلا فصل خوبی نيست زيرا:
۱-تابستان فصل تعطيلی است٬فصل تنبلی است و به همين دليل افراد تنبل بسيار دوستش دارند.
۲-گرمای تابستان آزاردهنده است٬کلافه‌کننده است.
۳-در فصل تابستان تمامی امور از نظم و انضباط خارج می‌شوند.
۴-در فصل تابستان آرامش ساکنين بسياری از شهرهای کشور به دليل هجوم مسافران مختل می‌شود.
۵-در فصل تابستان تعداد مزاحمينی چون مگس و پشه زيادتر می‌شود.
فکر کنم همين‌قدر کافی باشد٬تا مطلبی ديگر و ضدحالی ديگر خدانگهدارتان.

دکترجرج