ديروز خبرنويسان باعث تعطيلی روزنامه‌ها می‌شدند٬امروز کاريکاتوريست‌ها اين وظيفه را به عهده گرفته‌اند و احتمالا فردا طراحان جدول اين راه را ادامه خواهند داد٬البته اگر روزنامه‌ای باقی بماند!