گزارشگر:نظرتون در مورد باشگاه هسته‌ای چيه؟
پدر: تيم خوبی دارند٬بچه‌ها بايد سعی کنند که تو ترکيب اصلی قرار بگيرند و با توکل به خدا٬ايشالله قهرمان بشن!
گزارشگر: کات!