و حال سوال اينجاست که آرام شده‌ام يا رام؟...مساله اين است...

پ.ن: به نظرم با هم فرق می‌کنند...