آهنگ امروز اسمش کلاف زندگی هست...از محسن چاووشی...:

کلاف سردرگم زندگيمو می‌شکافم‌
‌‌به عشق تو اونو دوباره از نو می‌بافم‌
حتی اگه اين خونه زندون بشه می‌خندم‌
زندگی‌ام از دست تو داغون بشه می‌خندم‌
می‌گذره اين دلخوری‌ها می‌گذره
عمر تو و‌ من به خدا می‌گذره‌
اون که به ويرونی اين خونه زد من بودم‌
زلف پريشون تو رو شونه زد من بودم‌
به فکر من باش که کسی رو جز تو ندارم‌
حوصله اين همه تنهايی رو ندارم‌
کلاف سردرگم زندگيمو می‌شکافم‌
به عشق تو اونو دوباره از نو می‌بافم‌
حتی اگه اين خونه زندون بشه می‌خندم‌
زندگی‌ام از دست تو داغون بشه می‌خندم‌
می‌گذره اين دلخوری‌ها می‌گذره
عمر تو و من به خدا می‌گذره
کلاف سردرگم زندگی رو...

می‌بينی؟...هر کاری بکنی من می‌خندم...و اين نشون می‌ده که کلاف زندگی‌ام ديگه سردرگم نيست...همه چيز می‌گذره٬مثل همه چيزهايی که گذشت...می‌بينی؟